Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menururt Jenis Ikan per Kuartal

Dinas Kelautan dan Perikanan


Tahun
EXCELGRAFIK
Kode Nama Data Satuan 2022 2023 2024
3.25.0006
Nilai produksi perikanan budidaya menurut jenis ikan per kuartal
Ribu rupiah 243.364.407.390,00 303.753.747.000,00 -
3.25.0006.002
Nila
Ribu rupiah 46.477.500,00 48.161.475.000,00 -
3.25.0006.002.01
   Kuartal I
Ribu rupiah 13.722.450,00 13.746.075.000,00 n/a
3.25.0006.002.02
   Kuartal II
Ribu rupiah 10.163.000,00 10.163.650.000,00 n/a
3.25.0006.002.03
   Kuartal III
Ribu rupiah - 9.971.100.000,00 n/a
3.25.0006.002.04
   Kuartal IV
Ribu rupiah - 14.280.650.000,00 n/a
3.25.0006.003
Lele
Ribu rupiah 150.314.203.966,00 156.922.081.000,00 -
3.25.0006.003.01
   Kuartal I
Ribu rupiah 37.517.622.983,00 37.892.796.000,00 n/a
3.25.0006.003.02
   Kuartal II
Ribu rupiah 34.366.689.983,00 34.710.345.000,00 n/a
3.25.0006.003.03
   Kuartal III
Ribu rupiah - 40.673.420.000,00 n/a
3.25.0006.003.04
   Kuartal IV
Ribu rupiah - 43.645.520.000,00 n/a
3.25.0006.005
Gabus
Ribu rupiah 0,00 0,00 -
3.25.0006.005.01
   Kuartal I
Ribu rupiah 0,00 0,00 n/a
3.25.0006.005.02
   Kuartal II
Ribu rupiah 0,00 0,00 n/a
3.25.0006.005.03
   Kuartal III
Ribu rupiah 0,00 0,00 n/a
3.25.0006.005.04
   Kuartal IV
Ribu rupiah 0,00 0,00 n/a
3.25.0006.007
Tawes
Ribu rupiah 0,00 0,00 -
3.25.0006.007.01
   Kuartal I
Ribu rupiah 0,00 0,00 n/a
3.25.0006.007.02
   Kuartal II
Ribu rupiah 0,00 0,00 n/a
3.25.0006.007.03
   Kuartal III
Ribu rupiah 0,00 0,00 n/a
3.25.0006.007.04
   Kuartal IV
Ribu rupiah 0,00 0,00 n/a
3.25.0006.008
Belut
Ribu rupiah 0,00 0,00 -
3.25.0006.008.01
   Kuartal I
Ribu rupiah 0,00 0,00 n/a
3.25.0006.008.02
   Kuartal II
Ribu rupiah 0,00 0,00 n/a
3.25.0006.008.03
   Kuartal III
Ribu rupiah 0,00 0,00 n/a
3.25.0006.008.04
   Kuartal IV
Ribu rupiah 0,00 0,00 n/a
3.25.0006.009
Bawal
Ribu rupiah 6.191.983.968,00 6.614.690.000,00 -
3.25.0006.009.01
   Kuartal I
Ribu rupiah 1.809.983.992,00 1.828.096.000,00 n/a
3.25.0006.009.02
   Kuartal II
Ribu rupiah 1.667.855.976,00 1.684.528.000,00 n/a
3.25.0006.009.03
   Kuartal III
Ribu rupiah - 1.725.426.000,00 n/a
3.25.0006.009.04
   Kuartal IV
Ribu rupiah - 1.376.640.000,00 n/a
3.25.0006.010
Gurami/Gurameh
Ribu rupiah 42.360.929.955,00 46.630.527.000,00 -
3.25.0006.010.01
   Kuartal I
Ribu rupiah 11.296.049.970,00 11.409.150.000,00 n/a
3.25.0006.010.02
   Kuartal II
Ribu rupiah 9.839.069.985,00 9.937.470.000,00 n/a
3.25.0006.010.03
   Kuartal III
Ribu rupiah - 11.693.781.000,00 n/a
3.25.0006.010.04
   Kuartal IV
Ribu rupiah - 13.590.126.000,00 n/a
3.25.0006.011
Patin
Ribu rupiah 4.234.303.968,00 4.559.096.000,00 -
3.25.0006.011.01
   Kuartal I
Ribu rupiah 774.911.992,00 782.704.000,00 n/a
3.25.0006.011.02
   Kuartal II
Ribu rupiah 1.165.136.000,00 1.176.784.000,00 n/a
3.25.0006.011.03
   Kuartal III
Ribu rupiah - 1.460.120.000,00 n/a
3.25.0006.011.04
   Kuartal IV
Ribu rupiah - 1.139.488.000,00 n/a
3.25.0006.012
Ikan mas
Ribu rupiah 360.767.960,00 484.218.000,00 -
3.25.0006.012.01
   Kuartal I
Ribu rupiah 90.703.984,00 91.696.000,00 n/a
3.25.0006.012.02
   Kuartal II
Ribu rupiah 83.215.976,00 84.032.000,00 n/a
3.25.0006.012.03
   Kuartal III
Ribu rupiah - 152.282.000,00 n/a
3.25.0006.012.04
   Kuartal IV
Ribu rupiah - 156.208.000,00 n/a
3.25.0006.013
Udang galah
Ribu rupiah 0,00 0,00 -
3.25.0006.013.01
   Kuartal I
Ribu rupiah 0,00 0,00 n/a
3.25.0006.013.02
   Kuartal II
Ribu rupiah 0,00 0,00 n/a
3.25.0006.013.03
   Kuartal III
Ribu rupiah 0,00 0,00 n/a
3.25.0006.013.04
   Kuartal IV
Ribu rupiah 0,00 0,00 n/a
3.25.0006.014
Udang vaname
Ribu rupiah 39.855.740.073,00 40.171.660.000,00 -
3.25.0006.014.01
   Kuartal I
Ribu rupiah 10.850.059.935,00 10.958.740.000,00 n/a
3.25.0006.014.02
   Kuartal II
Ribu rupiah 10.045.365.138,00 10.145.795.000,00 n/a
3.25.0006.014.03
   Kuartal III
Ribu rupiah - 9.383.605.000,00 n/a
3.25.0006.014.04
   Kuartal IV
Ribu rupiah - 9.683.520.000,00 n/a
3.25.0006.015
Ikan lainnya
Ribu rupiah 0,00 0,00 -
3.25.0006.015.01
   Kuartal I
Ribu rupiah 0,00 0,00 n/a
3.25.0006.015.02
   Kuartal II
Ribu rupiah 0,00 0,00 n/a
3.25.0006.015.03
   Kuartal III
Ribu rupiah 0,00 0,00 n/a
3.25.0006.015.04
   Kuartal IV
Ribu rupiah 0,00 0,00 n/a
3.25.0006.016
Grasscarp
Ribu rupiah - 0,00 -
3.25.0006.016.01
   Kuartal I
Ribu rupiah n/a 0,00 n/a
3.25.0006.016.02
   Kuartal II
Ribu rupiah n/a 0,00 n/a
3.25.0006.016.03
   Kuartal III
Ribu rupiah n/a 0,00 n/a
3.25.0006.016.04
   Kuartal IV
Ribu rupiah n/a 0,00 n/a
3.25.0006.017
Nila sawah
Ribu rupiah - 210.000.000,00 -
3.25.0006.017.01
   Kuartal I
Ribu rupiah n/a 112.500.000,00 n/a
3.25.0006.017.02
   Kuartal II
Ribu rupiah n/a 87.500.000,00 n/a
3.25.0006.017.03
   Kuartal III
Ribu rupiah n/a 5.000.000,00 n/a
3.25.0006.017.04
   Kuartal IV
Ribu rupiah n/a 5.000.000,00 n/a
Unduh Metadata

Masukan Penguna

Visualisasi